Montažni/modularni kontejneri

Modularni montažni građevinski kontejneri – modularni kompleksi sačinjeni su od dva ili više međusobno povezanih kontejnera da bi se dobila funkcionalna celina i ispunile potrebe kupca.

To su višenamenski objekti koji mogu sadržati sledeće elemente:

  • kancelarijski prostor
  • magacinski prostor
  • proizvodni prostor
  • sanitarni čvor

Modularni kompleksi se proizvode po opisu kupca.

Call Now Button