• Lenjinova 52
    21470 Bački Petrovac

Kontejneri za portirnice

Portirnice imaju višestruku namenu. Dimenzije su: 120×120 cm, 150×150 cm, 200×150 cm i 300×240 cm. Imaju 1 vrata 100×205 cm i prozor 100×120 cm. Prema potrebi kupca mogu se prilagoditi dimenzije i izgled.

Galerija