Klimatske promene utiču sve više i to negativno na svakodnevni život ljudi u celom svetu, a nivo vode u rekama, jezerima, morima i okeanima sve više raste. Neke od država u svetu, sve više imaju problema sa poplavama, kao i povećanjem nivoa voda. Poznato je da su sve češće na udaru povećanih nivoa voda, kuće koje su izgrađene blizu obala.

Holandija je jedna od tih zemalja, čiji žitelji već vekovima prkose vodi. U ovoj zemlji su izgrađene brojne vetrenjače i u njih su postavljene pumpne stanice, koje su izbacivale višak vode iz objekata nazad u more. U kasnijem vremenu, vetrenjače su zamenile velike električne pumpne stanice i to je već duže vreme strategija preživljavanja građana Holandije. Zvanične informacije upućuju na to da se trećina ove zemlje nalazi ispod nivoa mora ili u nivou mora.

Povećanjem nivoa voda u celom svetu najviše su ugrožene kuće izgrađene blizu obala!

Poznati slogan kruži Holandijom već duže vreme: „Živite sa vodom“ (eng. Live with water). Pavel Kabat sa holandskog univerziteta smatra da se svakako moraju istražiti novi načini svakodnevnog života u regionima koji sve više imaju problema sa povećanim vodostajem.

Najekstremnijim arhitektom današnjice, smatra se Koen Oltuis (Koen Olthuis). On kaže kako mu je potpuno jasno da postoji problem visokog nivoa voda, ali da rešenje postoji i da je veoma jednostavno.

Koen smatra da višak vode treba propustiti u takozvani „Polder“ i da potopljeni polderi ispuštaju višak vode, ali se mogu koristiti za potrebe opstanka (plutanje) naselja. Za ovakav tip naselja potrebna je specifična infrastruktura koja ima mogućnost plutanja. Koen smatra da se ovakvim projektom mogu formirati plutajuće kuće, kupališta i čitava naselja.

Živite sa vodom poznati je slogan u Holandiji!

Ovaj pomalo futuristički projekat možemo nazvati „Plutajući grad“, a ako mislite da je to daleka budućnost pa i naučna fantastika, možemo vam reći kako je ovaj projekat već realizovan. Na sajtu Living With Water u samom naslovu piše, kako treba biti svestan i pripreman za poplave koje će se eventualno desiti. U delu sajta piše kako je potrebno uraditi nekoliko promena, koje će omogućiti da zaštitite vaš dom od poplava, porodicu pa i posao.

Ministarstvo za stambeno zbrinjavanje i urbanizam Holandije do sada je izdvojila impresivnih 1,2 milijarde eura za razvoj ovakvih i sličnih projekata. Osnovni pa i najveći problem tokom projektovanja, predstavlja visina plutajućih kuća i mogućnost njihovog izdizanja za vreme visokih nivoa voda. Ovaj problem je uspešno rešen projektom 7 veštačkih ostrva, koja su formirala potpuno novo naselje Ijburg.

Uvek treba biti spreman i imati spremna rešenja u slučaju eventualne poplave!

Naselje Ijburg čini preko 60 kuća, vila i trosobnih stanova. Elegantne plutajuće modularne kuće sa velikim staklenim frontovima lako se pomeraju jedni ka drugima, a stanarima omogućavaju predivan pogled na okolinu. Ako želite futurističku kuću sa predivnom terasom na samo 20 minuta od centra nekog grada koji je okružen bilo kojom vodenom površinom, ovaj tip kuća je pravo rešenje za vas.

Da bi uspeli održati stabilnost ovih plutajućih kuća visine 18 metara, projektovana širina kuća morala je iznositi 8 metara. Temelj ovih kuća napravljen je od stiropora koji je obložen specijalnim tipom betona. Snažni vetrovi ne mogu negativno uticati na ove kuće, a tokom povećanja vodostaja, kompletna kuća bez problema se izdiže.

Ovakvi projekti u koje se mogu postaviti plutajuće kontejnerske i modularne kuće, nude sjajne mogućnosti i svakako ohrabruju u datoj situaciji. Ovakav tip naselja i kuća, može se primeniti i u našoj regiji, koja takođe ima sve više problema sa povećanim vodostajem reka i jezera, kao i sve češćom pojavom poplava.

Temelji plutajućih kuća izgrađeni su od stiropora koji je obložen specijalnim tipom betona!

Većina kuća u celom svetu, nije pripremljena za eventualne poplave. Poznato je da se svaka kuća ipak može predviđenim projektom zaštititi od iznenadnih poplava. Iako većina vlasnika kuća smatra da je potpisanom polisom osiguranja obezbeđen u slučaju iznenadnih poplava, treba navesti kako bi bilo dobro da se precizno raspitate, koji tip polise osiguranja vašu kuću potpuno štiti u tom slučaju.

Smatramo da svakako trebate imati spreman set za hitne slučajeve pa i evakuaciju. Nije nam želja da vas zabrinemo, ali jeste da unapred predvidimo mogućnost da ćete biti suočeni kad tad sa nekim vidom poplave, a naročito ako živite u visokorizičnom području od poplava.

Najveći broj kuća u svetu nije pripremljen za eventualne poplave!

Sve češći i obilniji pljuskovi, vremenske nepogode, jaki vetrovi, sve češća tornada i u regijama gde ih do sada nije bilo, iznenadni porast potoka, reka, jezera, mora, okeana, gradovi sa sve brojnijim asfaltnim putevima, kuće čini znatno ranjivijim u slučaju iznenadnih poplava pa i onih nezadrživih bujičnih. U pojedinim analizama se najavljuje, kako će do 2100-te godine rizik od poplava u pojedinim državama u svetu biti uvećan za čitavih 45%.

Česta su razmišljanja stanovnika koji žive u područjima koja nemaju veliki rizik od poplava da se njima takva kritična situacija ne može desiti. Ipak ne mora da vas zadesi velika poplava, ali je dovoljno da imate određenu štetu poplavljenog podruma u kome se recimo nalazi kotao za grejanje i eventualno neki aparati koje ste uskladištili u podrumu i koji vam trenutno nisu potrebni.

Postoji više načina da izbegnete problem sa poplavama i svoj dom zaštitite od istih, jer su zbog klimatskih promena postale potpuno nepredvidive. Ako planirate kupovinu nekretnine svakako prvo saznajte da li se ona nalazi na plavnom području. Isti predlog ostaje i za varijantu ako planirate kupiti plac i graditi vaš novi dom. I najpraktičnija varijanta, pitajte komšije u blizini placa ili objekta koji planirate kupiti da li je u bliskoj prošlosti bilo problema sa poplavama na tom području.

U nekim gradovima u svetu rizik od poplava do 2100 godine biće povećan za 45%

Evo još nekoliko saveta ne samo u vezi problema sa poplavama, nego i eventualnih problema sa vlagom. Spoljašnje površine koje su porozne, pomažu da voda lakše prodre u zemlju i krene ka vašem domu. Ako posedujete kuću, tek ste je kupili ili planirate izgradnju, obavezno predvidite i iskopajte udubljenja koje nazivaju „valovi“, putem kojih možete kanalisati i kišnicu usmeriti što dalje od vaše kuće.

Pretvaranje betonskih ili asfaltnih prilaza kući u šljunak ili ciglu, kao i upotreba upijajućeg malča, može znatno pomoći tokom jakih kiša i na taj način smanjiti potencijalne štete tokom poplava. Predlažemo vam ako živite u kući ili to planirate da obavezno predvidite ugradnju ventila koji sprečava povrat vode, kao i drugih uređaja koji sprečavaju da se voda iz prepune kanalizacione mreže, vrati u vaš podrum.

Poplave ne moraju biti samo one gde talasi vode brišu sve pred sobom, već će za početak biti dovoljno da eliminišete i lokalnu poplavu, tako što ćete postaviti bure ispod slivnika. Na taj način možete sprečiti manju poplavu u podrumu, ali i eliminisati potencijalno zagađenje lokalnih vodotokova.

Na svaki način eliminišite da višak kišnice ili kanalizacije krene ka vašem domu!

Ako se vaš objekat nalazi u plavnom području ili za to postoji potencijalna opasnost, preselenje na drugu bezbedniju lokaciju smatramo izvesnim i najkvalitetnijim rešenjem. Verujemo da razmišljanje o preselenju sa lokacije na kojoj dugo živite, zaista nije nimalo lako.

Međutim razmislite ako ipak ostanete živeti na istoj lokaciji, a da se desi poplava. Potpuno je jasno koliko novca potencijalno možete uštedeti i izbeći nepotrebno nerviranje, ako se preselite na bezbednu lokaciju na kojoj poplave načelno nisu moguće.

Ako ipak želite ostati i dalje živeti na potencijalno problematičnom plavnom području, predlažemo da se obratite nadležnoj instituciji opštine koja upravlja vanrednim situacijama. Napomenite nadležnoj instituciji da podržavate održivi razvoj, ali i da podržavate javne pejsaže sa što prirodnijim vodopropusnim površinama, kao i da ste pobornik urbane infrastrukture koja efikasno utiče na odvod oborinskih voda.

Preselenje sa plavnog područja na bezbedniju lokaciju može znatno da vam pojednostavi život!

Vodu možete kontrolisati i možete njome upravljati, ako se oslanjate na zemljište, biljke i sisteme za upravljanje oticanjem padavina. Velika količina atmosferske vode u gradovima sadrži u sebi puno toga, počevši od smeća, toksina i sirove kanalizacije, nečistoća koje zagađuju životnu sredinu pa i pitku vodu. Na ovaj način atmosferske padavine biće zagađene i negativno će uticati na potoke, reke, jezera, mora i okeane, što dovodi do porasta temperature u celom svetu, samim tim se podstiče rast nivoa svih voda.

Na žalost u mnogim gradskim sredinama ovo oticanje, značajno utiče i na pojavu poplava. Jasno je kako su potrebna značajna ulaganja u sisteme odvoda atmosferskih padavina, ali odvoda svih drugih sistema otpadnih voda.

Proizvod kišnih i snežnih nepogoda, dovodi do značajnijeg oticanja vode u vodene tokove ili kanalizaciju. Ako je površina zemlje poroznija kao što su to recimo šume i livade, posedovaće mogućnost upijanja i do 90% kiše ili vode koja će se pojaviti topljenjem snega. Treba zato napomenuti da tvrde nepropusne površine (putevi, parkinzi, krovovi) koje imaju slabiju moć upijanja, primoravaju atmosferske padavine (kišnicu) da teče u pravcu u kome je vodi gravitacija.

Za razliku od gradskih sredina porozna zemlja na poljima i u šumama ima mogućnost upijanja atmosferskih padavina i do 90%

Odavno je poznato da porast nivoa svih voda u svetu, stvara velike probleme stanovnicima koji žive u blizini obala ili na samoj obali. Naučnici, arhitekte i svi zainteresovani, neumorno rade na mogućim rešenjima i pokušavaju projektima unapred eliminisati probleme eventualnih poplava, koje dovode do šteta ogromnih razmera.

Plutajuće kuće nisu više nov trend stanovanja u svetu, a možemo navesti kako postoje dve vrste. Postoje fiksne i pokretne: 1) fiksne su one koje se grade iznad veštačke platforme iznad vode 2) mobilne koje plutaju ili čak poseduju motor ili čamac sa motorom koji je povezan sa plutajućim objektom.

Iako je ovaj način stanovanja za mnoge potpuno nepoznat, treba navesti kako život u plutajućim kućama svojim stanovnicima ne uskraćuje održivost, komoditet pa i luksuz na koji su navikli u standardnim kućama.

Plutajuće kuće su moderan trend stanovanja u svetu!

Na samom početku dvadesetog veka, život na vodi podrazumevao je svakodnevni život na teretnom brodu. Do tada ovakav smeštaj koristile su osobe koje su bile socijalni slučajevi, kao i privremeni radnici. Život na vodi mnogima je u to vreme bio potpuno nepoznat pa i ništa što je sličilo nekom dotadašnjem normalnom prosečnom životu.

Od nastanka industrijske revolucije saobraćaj brodova sa ljudima u Evropi, uticao je na sve veću zainteresovanost pojedinaca, arhitekata pa i građevinaca za mogućnost stanovanja na vodi. Rezultat sve većeg broja plutajućih stambenih objekata pa i poslovnih objekata na vodi, primetan je u Amsterdamu gde ima sve više plutajućih objekata raznih namena.

U Landverkanalu (Landwehrkanal) u Berlinu postoji čitavo plutajuće naselje, koje se svakim danom sve više širi. Smatra se da je pristanište Sausalito u Americi, prava meka za život u plutajućim kućama. Nekada 50-tih, 60-tih i 70-tih godina ovo je bilo samo stecište ribara, a sada je to stambeno naselje izuzetno imućnih ljudi.

Sve je veća zainteresovanih za razvoj projekata kuća i čitavih naselja na vodi!

U novije vreme moderne plutajuće kuće (sve više ima luksuznih), predstavljaju pravu vrednost održivosti. Za razliku od kuća na čvrstom tlu koje se odmah mogu priključiti na gradski vodovod ili električne vodove, kod plutajućih kuća takve mogućnosti nisu uvek moguće.

Za potrebe korišćenja električne energije, vlasnici plutajućih kuća često postavljaju solarne panele, sisteme koji koriste sunčevu energiju. Kada se razmišlja o potrebi za pijaćom ili barem tehničkom vodom tu postoji više mogućih opcija.

Luksuzne plutajuće kuće sve su popularnije u svetu!

Ako ne postoji mogućnost priključenja plutajuće kuće na gradski vodovod, postavljaju se sistemi za obradu i prečišćavanje otpadnih voda. Zanimljivo je da se ova opcija smatra najidealnijom pa čak i najekonomičnijom za plutajuće kuće.

Osim što postoje sistemi da se od otpadnih voda može dobiti pitka voda, postoje sistemi koji čuvaju prirodu, jer se pre ispuštanja u reku, jezero, more ili okean, otpadna voda prvo potpuno prečisti.

Osim sistema za filtriranje nečistih i otpadnih voda, postoje i sistemi za desalinizaciju morske vode. Desanilizacijom morske vode, stanovnici plutajućih kuća obezbeđuju pitku vodu iz mora ili okeana.

Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda u pitku vodu a za potrebe stanovanja u plutajućim kućama smatraju se izuzetno ekonomičnim!

Život u plutajućim kućama sve više postaje luksuzni trend u celom svetu. Sve više ljudi smatra da je život u kućama na vodi, sjajan način da se sklonite od izuzetno stresnog i sve više nezdravog života u urbanim sredinama. Verujemo da nijedna konvencionalna kuća na čvrstom tlu ne može dočarati lepotu pa i atraktivnost života u plutajućim kućama.

Život na vodi obezbeđuje stanarima kuća na vodi potpunu samostalnost i znatno fleksibilniji pa i smireniji način života. Smatramo da se modularni objekti jednostavno mogu primeniti, kao stambeni ili poslovni objekti na vodi. Napomenuli smo da postoje objekti na vodi koji su fiksirani, ali i oni koji su koji plutaju pa čak i oni pokretni, koji se mogu kretati zahvaljujući motorima.

Verujemo da je samo mašta granica u primeni modularnih (mobilnih) objekata u životu na vodi. Imate ideju o modularnom objektu na vodi ali nemate praktično rešenje, predlažemo vam da odmah pozovete Varmus Kontejnere i raspitate se o mogućim rešenjima.

Fotografije: Pixabay.