Sanitarni kontejneri

Kontejneri su namenjeni za sanitarne potrebe. Mogu biti podeljeni na muški i ženski deo, samo WC-i, samo tuševi, kombinacija oba itd. Sanitarni kontejneri mogu biti zasebne jedinice ili u sklopu kancelarijskih kontejnera. Opremaju se instalacijom, elementima i galanterijom prema zahtevu kupca.

Call Now Button