Moduli (kontejneri) uglavnom su do sada korišćeni na gradilištima i to za potrebe kancelarija, smeštaj radnika, kao i sanitarni kontejneri. Proizvodnja građevinskih materijala sve je naprednija, a to znači da su i proizvedeni materijali kvalitetniji, kao i proizvodnja sendvič panela. Tako su nastale mogućnosti za izradu izuzetno kvalitetnih objekata od modula, koji se mogu montirati u kratkom vremenskom roku na lokaciji koju odabere investitor.

Nije više potrebno da dugi niz godina štedite novac kako bi kupili svoju kuću, vikendicu ili poslovni prostor. Vaš objekat iz snova u sadašnjem je vremenu znatno pristupačniji nego što to mislite. Modularni (mobilni) objekti se projektuju i formiraju pre svega po želji i planu svakog klijenta ponaosob. Ako investitor kasnije želi raditi neke izmene određenim vidom nadogradnje i proširenjem kvadrature to ne znači da će tim promenama poremetiti postojeći arhitektonski dizajn, izgled i lepotu objekta.

Modularne kuće se još nazivaju i Precizno Izgrađeni Domovi!

Modularni objekti su veoma praktično rešenje, ako želite na zemljištu-placu koji posedujete ili ga planirate kupiti, postaviti objekat za potrebe stanovanja, ali i za poslovne delatnosti. Mogućnosti primene modularnih objekata za poslovnu namenu, zaista su neiscrpne.

Bračni parovi koji započinju zajednički život u većim gradovima, uglavnom stanuju u kućama i stanovima koje iznajmljuju, a svaki 1. u mesecu im je poprilično stresan. Ne treba posebno objašnjavati kako je to značajan finansijski udar na njihov džep, a koji ih na žalost ne dovodi do trajnog stambenog rešenja.

Često se kaže: Novac od kirije je svakog prvog u mesecu nepovratno bačeni novac kroz prozor!!!

Portali i staklena vrata na vikendici u dekoru drveta u Novom Sadu - Varmus kontejneri

Trajno stambeno rešenje za mlad bračni par bez dece, ali i za parove koji će kasnije dobiti decu, upravo jesu modularni objekti kojima se mogu postići izuzetno kvalitetna rešenja. Pre svega ovde mislimo na bračni par bez dece kojem je modularni objekat veličine približno 15 kvadrata i u kome je formirana manja kuhinja, kupatilo i toalet, sasvim dovoljan za sam početak zajedničkog života.

Modularni objekti nude trajno stambeno rešenje!

Kasnije pri povećanju porodice, vremenom se na postojeći modularni objekat može uraditi nadogradnja te se na taj način može povećati korisna površina za potrebu svakodnevnog života. Naravno da je u ovoj varijanti dobro ako posedujete sopstveni plac. Ako ga ipak nemate, onda se treba odlučiti za kupovinu placa koji je nešto udaljeniji od grada, jer je tada i njegova cena niža za razliku od placeva u većim gradovima.

Ako imate spreman novac to je odlično, a druga mogućnost je uzimanje kredita od banaka. Jasna je računica koliko bi novca za samo godinu dana kao podstanari izdvajali za plaćanje podstanarstva. Zato smatramo da je investiranje mladog bračnog para u modularne (mobilne) objekte kompanije Varmus iz Bačkog Petrovca praktično i trajno.

Na postojećim modularnim objektima moguće je uraditi nadogradnju!

Modularni objekti su izuzetno kvalitetno rešenje za porodice sa dvoje i više dece, a koje imaju problem manjka stambenog prostora u stanovima koji se nalaze u zgradama. Kupovina stana sa više kvadrata za potrebe kvalitetnijeg funkcionisanja svakodnevnog života, često je za te porodice na žalost neizvodljiva zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Do stambenog prostora koji poseduje više kvadrata, može se recimo doći prodajom stana u većem gradu, a u kojem trenutno živi porodica kojoj nedostaje koji kvadrat. Za prodat stan u većem gradu, može se dobiti dovoljna količina novca sa kojom možete započeti kupovinu placa i recimo modularnog objekta dovoljnog za život četvoročlane pa i brojčano nešto veće porodice. Pre početka realizacije ovakve zamisli, treba saznati koliko se za nekretninu u kojoj živite može dobiti novca.

Kupovina placa i montiranje kontejnera veličine 15 kvadrata idealna je varijanta za početak zajedničkog života mlađeg bračnog para!

Pogled na zadnji deo vikendice u dekoru drveta u Novom Sadu - Varmus kontejneri

Kasnije uz savet stručne osobe, možete predvideti realne troškove pri kupovini placa, uvođenja vodovodnih, kanalizacionih i strujnih instalacija. Tada možete započeti konsultovanje sa zaposlenima iz kompanije Varmus, koja može ponuditi projektno rešenje.

Uz stručnu procenu može se projektovati veličina modularnog stambenog objekta po želji, potrebi i finansijskim mogućnostima porodice.Osim finansijskog rešenja koje smo napomenuli, naravno da postoje i druga poput keša koji poseduju pojedine porodice i sa tim novcem trajno rešavaju stambeno pitanje i naravno za one porodice koje imaju mogućnost obezbeđivanja nekog tipskog kredita od banaka.

Rešavanje stambenog pitanja jedna je od najvažnijih odluka u životu svake porodice!!!

Uvek možete tokom razgovora zatražiti rešenja koja vama odgovaraju. To znači da sami možete odlučiti koji kvalitet kompletnog enterijera, keramike i sanitarija želite da se ugradi u modul.

Modularni objekti se uglavnom formiraju u fabrici i kao gotovi proizvod donose na lokaciju koju odabere investitor i podlogu koju pre montaže treba pripremiti.

Modularni objekti mogu se koristiti kao privremeni, dugoročni i trajni objekti!!!

Izrađene modularne objekte kompanija Varmus na pripremljenu lokaciju postavlja u roku nekoliko sati, a veće objekte za jedan ili nekoliko dana. Jasno je da ćete odlukom za posedovanje modularnih (mobilnih) objekata, biti uskraćeni za nerviranje oko toga da li majstori kasne sa zidanjem objekta ili ga nekvalitetno grade. Najveća prednost je naravno brzina stavljanja vašeg stambenog ili poslovnog objekta u funkciju i pri tome svakako i velika finansijska ušteda.

Za sva vaša pitanja i predloge kompanija Varmus vam sa zadovoljstvom stoji na raspolaganju!

Modularni objekti mogu se koristiti kao: učionice, škole, stambeni objekti, industrijski objekti, ali i kao kampovi različite namene. Mogu se još koristiti i kao kancelarije, poslovni objekti, verski objekti (crkve), zdravstvene ustanove, restorani, kampovi, ali i za udaljene ekspedicije. Modularni objekti posebno su se dokazali kao kvalitetni pa i izdržljivi u područjima koja imaju ekstremne vremenske uslove uključujući i uragane.

Moduli se konstruišu i proizvode u zatvorenom prostoru na montažnim linijama. U zavisnosti od projektovane veličine objekta za proizvodnju modula je potrebno nekoliko dana, mada najčešće mesec dana, ponekad i do više meseci što pre svega zavisi od složenosti projekta. Moduli koji se proizvedu u fabrici, isporučuju se na lice mesta i montiraju na dogovorenoj lokaciji.

Portali i staklena vrata na vikendici u dekoru drveta u Novom Sadu - Varmus kontejneri

Za montažu modula od kojih se grade veći objekti, najčešće se moraju koristiti dizalice!

Modularni objekti iz više razloga imaju znatno veću prednost od objekata građenih standardnom gradnjom. Modularna konstrukcija ima odličnu mogućnost montaže zidova, podova, plafona, krova i to istovremeno. Za izgradnju modularnih objekata najčešće se koriste izolovani paneli, jer pružaju velike prednosti u odnosu na tradicionalne građevinske materijale.

Moduli se mogu postavljati jedan kraj drugog ili jedan na drugi, što zavisi od naručioca i projekta koji je napravljen. Upravo ovakav sistem gradnje omogućava veliki izbor stilova i konfiguraciju izgleda objekta.

Izuzetno je važno što modularni objekti ispunjavaju LEED zahteve bilo koje kategorije gradilišta. To znači da ovaj tip objekata pruža odlične mogućnosti u regijama održivih lokacija atmosfere, materijala, energije, resursa, kao i u zaštiti prirodnog okruženja. U međunarodnom kodeksu zelene gradnje, modularni objekti pružaju velike prednosti.

Modularni objekti poseduju znatno veću prednost od objekata građenih standardnom gradnjom!

Sistem modularne gradnje svakako podrazumeva proizvodnju gotovih podova, zidova i plafona, a ponekad i krovne konstrukcije i to u pogonima kompanije koja se bavi proizvodnjom modularnih objekata. Proizvođači obezbeđuju i siguran transport do lokacije koju je odredio investitor, ali i samu montažu.

Ovakva organizacija proizvodnje, omogućava izuzetno brzu montažu naručenog modularnog objekta, kao i kompletan proces, što se može zaključiti i po znatno nižim troškovima kupca kada se podvuče crta i dođe do konačne sume koju treba isplatiti proizvođaču.

Vikendica na sprat u dekoru drveta u Novom Sadu - Varmus kontejneri

Definicija modula je: „Građevinska jedinica pravougaonog ili kockastog oblika, koja poseduje ugrađen pod, spoljnje, unutrašnje zidove i plafon“

Može se reći kako mnoge ljude modularni način gradnje podseća na sistem slaganja Lego kockica. Sigurno je zato da modularni sistem izgradnje kod nekih od nas pokreće kreativnost koju smo imali kao deca dok smo slagali nebrojeni niz kombinacija koje Lego kockice nude. Izvesno je i to da modularni sistem gradnje mnoge investitore na trenutak vrati u dane detinjstva.

Može se reći da je sistem modularne gradnje znatno drugačiji od tradicionalnog načina gradnje objekata pa i sistema gradnje montažnih objekata. Moduli mobilnih objekata su projektovani i dizajnirani tako da kompletan projekat bude standardizovan. Ovo proizvođaču pre svega obezbeđuje zantno bržu proizvodnju modula, a kupcu znatno nižu cenu prilikom sklapanja ugovora o kupovini. Sve ovo klijentu koji poručuje svoj novi stambeni prostor, omogućava znatno jasniju viziju budućeg doma.

I da navedemo samo nekoliko najvažnijih prednosti koje nudi modularna gradnja u odnosu na tradicionalne načine gradnje:
-jednostavnost planiranja i konfiguracije budućeg životnog prostora
-kraće vreme proizvodnje modula od kojih se gradi objekat
-mogućnost brze ugradnje svih potrebnih instalacija u module
-izvod svih instalacija koje se odmah mogu priključiti na postojeću infrastrukturu
-brza isporuka gotovih modula
-znatno niži troškovi proizvodnje i montaže kompletnog objekta
-kasnije po potrebi jednostavna demontaža objekta, bezbedan transport svih modula na drugu lokaciju, ponovna montaža objekta od demontiranih modula

Modularni sistem gradnje sasvim sigurno povećava efikasnost na gradilištu, donosi bolju produktivnost rada zaposlenih i obezbeđuje sigurnost radnika na gradilištu tokom montaže modularnog objekta. Modularne konstrukcije dovode i do značajnog pomaka u pogledu ekološke održivosti, a posebno ekološki prihvatljivim dizajnom, kao i odgovornom upotrebom kvalitetnih građevinskih materijala.

I ono najvažnije: osim znatne finansijske uštede, modularnim sistemom gradnje kuće, vikendice ili poslovnog prostora, uštedećete puno vremena i izbeći nepotreban stres koji evidentno donosi izgradnja objekata tradicionalnim načinom izgradnje.

Fotografije: Varmus.