Reach stacker ili u bukvalnom prevodu Dohvatni dizač kontejnera (slagač), specijalna je radna mašina koja se koristi za rukovanje intermodalnim teretnim kontejnerima. Dohvatni dizač se najčešće koristi na manjim terminalima, kao i lukama srednje veličine.

Ova specijalna kontejnerska dizalica slična je kranu, a poseduje produženi mobilni kran-lift. Produžena grana (možemo je nazvati produženi kran), funkcioniše kao lift. Pokretni kran može bez problema podići prazne kontejnere, ali i pune, težine od 10 do 45 tona.

Dohvatni dizač sa produženim kranom koji poseduje lift, može podići do 6 naslaganih kontejnera u prvom redu. Jasno je da dizač može početi sa podizanjem kontejnera u drugom redu, tek onda kada se uklone svi kontejneri iz prvog reda. U određenim situacijama ovaj izuzetno zanimljivi dizač kontejnera, ipak može podizati i spuštati kontejnere u drugom i trećem redu kontejnera, iako prvi red još nije oslobođen od naslaganih kontejnera.

Reach stacker je Dohvatni dizač kontejnera!!!

Poznato je da ovaj specijalni dizač kontejnera, znatno smanjuje vreme koje je potrebno za istovar ili utovar kontejnera u većini železničkih terminala. Velika je prednost što Reach stacker železničkim operaterima omogućava znatno povećanje broja istovarenih ili utovarenih kontejnera sa i na železničke vagone. Brži istovar i utovar većeg broja kontejnera, železnici pa i svim korisnicima prevoza kontejnera, omogućava veću efikasnost u radu, ali i znatno manje troškove.

Dohvatni dizač kontejnera obezbeđuje znatno ekonomičnije i efikasnije rešenje od bilo koje druge radne mašine za transport. Ove sjajne i izuzetno pokretne radne mašine, puno se koriste za rukovanje sa kontejnerima u brojnim kontejnerskim terminalima i lukama. Radnoj mašini sa zaista velikim manevarskim mogućnostima, upravo zbog lakoće kretanja nije potreban veliki manevarski prostor.

Specijalni dizač kontejnera smanjuje vreme potrebno za istovar ili utovar kontejnera u većini železničkih terminala!

Moderniji dizači kontejnera poseduju i kabinu, kako bi se rukovaocu omogućila bolja vidljivost tokom rada, ali i njegova bezbednost. Postoji više modela (proizvođača) Reach stackera, tako da pojedini modeli poseduju 4 dodatna dela koji su dodata na kran. Simpatično je da ovaj posebni dodatak ove radne mašine nazivaju Piggy-back, što u nekom bukvalnom prevodu znači: leđa praseta.

Ovaj dodatni priključak poseduje izuzetno dugo osovinsko rastojanje, što omogućava komplikovanu aktivnost podizanja i spuštanja praznih, ali i punih kontejnera pa čak i na sledeći železnički kolosek. Ova varijanta znatno skraćuje vreme koje je potrebno za istovar ili utovar kontejnera na skoro svakom tipu železničkog terminala.

Poznato je da postoje posebne radne mašine, koje se koriste kao manipulatori i slagači kontejnera. Interesantno je to što se ove radne mašine-specijalna vozila, koriste isključivo za efikasno i brzo rukovanje praznim kontejnerima.

Reach stacker

Pojedini modeli Reach stackera poseduju četiri dodatna radna dela na pokretnom kranu koje nazivaju Piggy back!

Reach slagači (manipulatori) kontejnera proizvedenih po ISO standardu, omogućavaju transport kontejnera na kraće udaljenosti i to u lukama na brodove i sa brodova. Slagači bez problema mogu istovarivati i utovarivati kontejnere na i sa železničkih vagona u lukama i na železničkim stanicama ili bilo kojim drugim skladišnim terminalima.

Ove izuzetno efikasne i okretne radne mašine ne koriste se samo za transport kontejnera, a smatra se da su postale i pravi sinonim za rukovanje kontejnerima. Zbog svojih specijalizovanih priključaka i širokog spektra mogućnosti, koriste se i u raznim industrijama. Reach stackeri su izuzetno robusna vozila, jer bez problema osim na brodove i u železničke vagone, prazne ili utovarene kontejnere mogu utovarivati i na šlepere.

Reach stackeri su izuzetno robusna vozila!

Mnogi smatraju kako se od svih kompanija koje proizvode razne modela za istovar i utovar kontejnera, ipak izdvaja kompanija CVS Ferrari. Kompanija ovaj tip radnih mašina za kontejnere proizvodi čak od 1974. godine.

Reach utovarivači i istovarivači ove kompanije smatraju se izuzetno kvalitetnim, ali i zbog toga što nude širok spektar potpuno inovativnih rešenja za rukovanje kontejnerima. Osim što se koriste u radu sa kontejnerima, radne mašine ove kompanije imaju primenu i u mnogim industrijama koje se bave raznim delatnostima.

Smatra se da najkvalitetnije radne mašine za istovar i utovar kontejnera proizvodi kompanija CVS Ferrari!

Najveći svetski proizvođač kontejnerskih manipulatora i Rič stakera je Švedska kompanija Kalmar, koja je ujedno i sastavni deo velike kompanije Partek group. Evo i još nekoliko poznatih proizvođača Rič stakera: Caterpillar, Linde, SVM Konecranes, Flurfordergerate, TCM Japan, Valmet i Sisu kompanije iz Finske, Fantuzzi, Belotti, CVS Ferrari i PPM Terex.

Pojedini stručnjaci iz ove oblasti smatraju, kako CVS Ferrari što se tiče efikasnosti, produktivnosti i sigurnosti potrebnih kapaciteta za dizanje kontejnera, ima veoma malo konkurenata, ako ih uopšte i ima na tržištu.

Najveći svetski proizvođač Rič stakera je Švedska kompanija Kalmar!

Rukovodioci kompanije CVS Ferrari odlučili su svojevremeno da potpuno dominiraju u sektoru proizvodnje radnih mašina koje su namenjeni istovaru i utovaru kontejnera. Vrhunski inženjering i ulaganje u konstantan razvoj, doveli su i do sertifikacije konstrukcije (standarda) prema DIN 1508/H2 B4.

Ova poznata kompanija uspela je da se izbori za uvođenje veoma strogog standarda pod nazivom „Crane standard“. Propisanog standarda moraju se pridržavati sve kompanije koje proizvode radne mašine za utovar i istovar kontejnera. Treba svakako napomenuti kako se životni vek ovih radnih mašina znatno produžava i to baš zahvaljujući propisanom standardu, koji garantuje vrhunski kvalitet proizvedenih Reach stacker radnih mašina.

Poznat je sertifikat „Crane standard“ koga se moraju pridržavati kompanije koje proizvode radne mašine tipa Reach Stacker!

Reach stacker

Rič stakere zbog lakšeg i jeftinijeg održavanja, najčešće koriste operateri intermodalnih kontejnera. Smatra se da je ovo znatno kvalitetnija opcija za razliku od postojećih alternativa, poput portalnih dizalica koje se kreću na točkovima sa gumama ili po železničkim šinama.

Ove radne mašine ujedno su i znatno fleksibilnije i brže u operacijama tokom istovara i utovara kontejnera za razliku od viljuškara. Rič stakeri imaju značajnu prednost od viljuškara koji poseduju slične mogućnosti i kapacitete, a razlika je očita naročito za vreme istovara ili utovara kontejnera u drugom ili trećem redu.

Rič stakeri imaju značajnu prednost od viljuškara koji se kreću na točkovima sa gumama ili po železničkim šinama!

I da navedemo još nekoliko interesantnih detalja u vezi kompanije CVS Ferrari. Ova kompanija je osmislila još neke inovacije na svom Reach stacker-u, a to je specijalna kabina namenjena rukovaocu ove radne mašine. Kako navode iz ove poznate kompanije, kabina njihove radne mašine poseduje kabinu budućnosti i kako kažu, kabinu iz svemirskog doba.

Kabina ima potpuno inovativan futuristički kokpit vrhunske tehnologije, ali i kokpit sa najviše prostora. Osoba koja upravlja radnom mašinom na raspolaganju ima čak i džojstik, električno odmrzavanje vetrobranskog stakla, vazdušno sedište, kao i brojne funkcije koje sulake za korišćenje. Kako kažu rukuvodioci ove kompanije, rukovanje ovom mašinom san je svakog vozača radnih mašina.

Model F 500 ove kompanije poseduje i sistem za daljinsko praćenje, što obezbeđuje analizu praćenja, kao i praćenje radne mašine u realnom vremenu. Daljinsko praćenje u realnom vremenu obezbeđuje: geografsku lokaciju, razne tabele, grafikone, dnevnike pa i kontrolu brzine.

Najnoviji model dohvatnog dizača kompanije CVS Ferrari poseduje kokpit futurističkog izgleda!

Sve ove mogućnosti radnog vozila, obezbeđuju neverovatne i raznovrsne opcije. Operativni dnevnik kao i statistika, omogućavaju realnu optimizaciju i statistiku u realnom vremenu. Zanimljivo je kako su tokom stvaranja projekta novog Rič stakera, korišćena saznanja iz tehnologije proizvodnje trkačkih automobila.

Zahvaljujući tome projektanti su uspeli znatno smanjiti habanje guma radnog vozila, zbog velikog broja pređenih kilometara tokom rada mašine. Koliko vidimo tokom izrade projekta i proizvodnje ove radne mašine, mislilo se i na što veće smanjenje troškova tokom rada Rič stakera, što znatno utiče na krajnji rezultat svake kompanije, koja svakodnevno koristi ova radna vozila za istovar i utovar kontejnera na razna prevozna sredstva.

Najnoviji tipovi proizvedenih Rič stakera znatno smanjuju svakodnevne troškove tokom rada!

Najnoviji modeli ovih radnih mašina, poseduju dodatnu opremu koja povećava sigurnost, funkcionalnost i pouzdanost radne mašine. Gornji i donji delovi sa hvataljkama u bloku, dostupni su sa ovim priključcima: magneti za ploče, stege za ploče, grede, fiksne kuke, rotacioni ovnovi, zavojni ovnovi, peraje, obujmice za cevi i vakum priključci. Kada je vidljivost iz dostavnog slagača smanjena, radna mašina može dodatno biti opremljena kabinom koja se može podizati sa strane ili kliznom kabinom na hidraulični pogon.

Saznajemo da je proizveden i prvi Hibridni dostavni slagač, kako glasi bukvalan prevod naziva Reach Stacker. Može se reći da je kompanija Konecranes koja posluje već 20 godina, pravi pionir u proizvodnji hibridnih dostavnih slagača. Prvi svetski hibridni Rič staker, tokom projektovanja i proizvodnje vrlo vešto i uz veliko iskustvo, kombinuje proverenu, kvalitetnu, inovativnu i robusnu tehnologiju.

Poboljšanjem produktivnosti, značajnim smanjenjem potrošnje goriva, samim tim i smanjenjem emisija štetnih gasova, kao i ekološki efikasnim karakteristikima, Hibridni dostavljaš kranova, ovu kompaniju potpuno izdvaja od drugih. Smatra se kako se postignutim rešenjima, poboljšanim performansama i jednostavnijim održavanjem, najnovije čudo tehnike za istovar i utovar kontejnera dostavni slagač, vodi upravo kao budućnosti rukovanja kontejnerima.

Prvi hibridni dostavni slagač kontejnera osmislila je i proizvela kompanija Konecranes!

Reach stacker

Smatra se da najnoviji hibridni Rič staker zahvaljujući smanjenoj potrošnji goriva, ima znatno smanjen negativan uticaj na životnu sredinu. Odličnim performansama nove radne mašine za istovar i utovar kontejnera, omogućena je elektrifikacija svih tokova energije u hibridnoj radnoj mašini.

Zanimljivo je da dohvatni slagač čak obnavlja svoju energiju kočenjem, kao i spuštanjem teškog kontejnera i na taj način skladišti i čuva energiju u super kondenzatoru kako ga nazivaju. Dizel motor hibridnog Rič stakera, smanjenom potrošnjom dizel goriva pokreće generator koji obezbeđuje električnu energiju koja se skladišti.

Električna energija koja je sačuvana u super kondenzatoru, kasnije obezbeđuje potrebnu električnu energiju elektromotorima i elektromotoru pogona, koji pokreću hidraulične pumpe hibridnog dostavnog slagača.

Hibridni Reach Stacker smanjenom potrošnjom goriva poseduje smanjen negativan uticaj na životnu sredinu!

Ovaj tekst ne bi bio potpun da ne navedemo kako se radne mašine svih proizvođača na svetu, proizvode potpuno poštujući objavljene specifikacije Međunarodne organizacije za ISO standarde, koje se nazivaju ISO kontejnerima.

Svi proizvedeni ISO kontejneri moraju ispuniti sledeće zahteve za izdržljivost, veličinu i snagu, kao i standarde za dimenzije koji obezbeđuju optimizaciju logistike, kao i mogućnost povećanja kapaciteta skladištenja kontejnera.

Proizvedeni ISO kontejneri moraju ispuniti stroge zakonske propise!

U radu sa transportom kontejnera učestvuju standardni viljuškari, kao i Rič stakeri. Treba napomenuti kako su to dva tipa usko povezanih radnih mašina, mada tipski potpuno različitih. Transportni slagači poseduju dugački teleskopski kran, koja obezbeđuje znatno veći horizontalni dohvat.

Na teleskopski kran mogu se dodati priključci koji se bez problema koriste za transport ISO kontejnera. Zahvaljujući teleskopskom liftu kao i svim dodacima, Rič stakeri obezbeđuju mogućnost da se kontejneri bez problema mogu slagati duboko i to u više redova.

Teleskopski kran i brojni dodaci odlično funkcionišu tokom transporta ISO kontejnera!

Rič stakeri su specifični pre svega prema tome koju težinu mogu podići kada su natovareni kontejneri u pitanju, radijusu okretanja, dosegu, kao i međuosovinskom rastojanju. Kapacitet se određuje prema tome koju težinu mogu da podignu, a sam kapacitet dizanja je u suštini opterećenje i maksimalna sila, koja može podržati funkcionisanje lifta, kolica i kamiona.

Ako pišemo i objašnjavamo šta je osovinsko rastojanje, treba navesti da je to rastojanje koje se meri između prednje i zadnje osovine vozila. Kada se navodi doseg to je razlika između potpuno uvučenog ili izvučenog polažaja strele ili dizalice. Radijus radne mašine za istovar i utovar kontejnera je poluprečnik najmanje zone prečnika, kojim se radna mašina može kretati. Važno je napomenuti, kako intermodalni manipulatori poseduju mogućnost rukovanja izmenljivim poluprikolicama i karoserijama.

Rič stakeri mogu se klasifikovati i prema tome, koju najveću težinu utovarenih kontejnera mogu da podignu. Verujemo da je ovaj tekst naročito bio interesantan svim poslovnim ljudima koji su deo karike celog lanca u proizvodnji i transportu kontejnera. Mada se Reach Stackeri u ovom tekstu navode kao radne mašine koje služe za istovar i utovar teretnih kontejnera, verujemo da ove radne mašine u određenim varijantama i mogućim načinima prilagođavanja, mogi transportovati i stambene kontejnere.

Radijus radne mašine za istovar i utovar kontejnera je poluprečnik najmanje zone prečnika!

Objavili smo u našem tekstu kontejneri kroz istoriju (https://varmus-kontejneri.com/kontejneri-kroz-istoriju/)  da je prvi kontejner kakvog i danas poznajemo, osmislio i proizveo Malkom Meklean iz Severne Karoline.

Smatra se da je Makolm svojom vizijom transporta robe kontejnerima, potpuno promenio svet. Njegov standardizovani brodski kontejner, znatno je smanjio troškove prevoza svih vrsta proizvoda i to u celom svetu. U ovom izuzetno interesantnom tekstu o Rič stakeru, saznali smo da je bilo još sjajnih poslovnih ljudi i pravih inovatora, koji su možemo slobodno reći u stopu pratili Meklejnovu viziju transporta kontejnera.

Fotografije: Wikipedia.